Veehouderij

In onze sessies proberen we bedrijfsleven, onderzoek en studenten aan het woord te laten. We organiseren een sessie rond melkvee en een sessie rond intensieve veehouderij. Het accent zal liggen op de export van producten en de export van kennis.

Melkvee (ochtendsessie)


1. Atze Schaap (Corporate Director Dairy Development Royal FrieslandCampina NV): “Nederlands kennis sleutel tot vooruitgang in Chinese melkveehouderij”
De melkveehouderij in China maakt een snelle transitie door waarbij kleinschalige ‘backyard’ farms verdwijnen en er grote tot zeer grote bedrijven worden gesticht om met moderne technologie meer en betere melk te produceren. Technologie is wereldwijd beschikbaar, maar een integrale ketenaanpak is nodig om output en rendement op niveau te brengen. Samenwerking op Nederlandse leest geschoeid kan daarbij het verschil maken.

2. Sjaak Bronkhorst (JOZ): “De noodzaak van kennis voor export van producten”
In de presentatie wordt ingegaan op missie en visie van JOZ, de noodzaak van export, omgaan met cultuurverschillen, valkuilen, belang van meerwaarde, kennis als middel om te verkopen en de Nederlandse melkveehouderijsector als exportproduct. Om de film in de presentatie te bekijken klik hier

3. Bülent Aksay (Voltanea): “Duurzame energie in export-perspectief”
Productie van en aandacht voor duurzame energie, zoals biogas en zonne-energie, nemen internationaal toe. Bülent Aksay deelde met ons zijn ervaringen als het gaat om export van de kennis en innovaties.

Varkens en pluimvee (middagsessie)


4. Rosanne Vos (Wageningen University/VIC): "Innovatieve projecten varkenshouderij met internationale allure en dimensie"
Rosanne Vos combineert werkzaamheden binnen het Varkens Innovatie Centrum (VIC) in Sterksel met haar rol als partner van een varkenshouder. Ze is tevens actief binnen de European Pig Producers (EPP), van waaruit ze ons op inspirerende wijze zal vertellen over startende innovatie-projecten met internationale allure.

5. Dick van de Ven (Vencomatic): “Lokaal Innoveren, globaal wegzetten”
Aan de hand van enkele innovaties binnen Vencomatic heeft Dick v.d. Ven duidelijk gemaakt op welke wijze lokaal (in Nederland) ontwikkelde innovatieve technologische oplossingen op de wereldmarkt toepassing kunnen vinden. De filmpjes die tijdens de presentatie te zien waren kunt u hier vinden:
Film 1
Film 2

6. Johan Heeren (Product Manager Digitalisering Agri Firm Feed BV): PoultryNEXT”
Agrifirm is als fabrikant van diervoeders actief in vele landen. Naast voerproductie investeert Agrifirm in kennis en innovatie wat vertaald wordt in praktische oplossingen. Alles met als doel om duurzame, meetbare en relevante waarde te creëren voor boerenerf. Het recent uitgerolde PoultryNEXT is hiervan een voorbeeld. Een datatoepassing wat de volgende stap in de vleespluimveeketen mogelijk maakt. Johan Heeren is verantwoordelijk voor dit systeem en zal toelichten hoe deze innovatie helpt het succes van klanten te vergoten.