Glastuinbouw


Ochtendsessie


1. Opties voor een fossiel-vrije tuinbouw Feije de Zwart (WUR glastuinbouw)
Met een verbruik van 3 miljard m³ aardgas per jaar behoort de tuinbouw tot de grootverbruikers van aardgas. Vanwege de problematiek in Groningen en de maatschappelijke en politieke druk zal de daarbij behorende CO2-emissie snel verlaagd moeten worden. In deze presentatie passeren de verschillende opties de revue en worden in een technisch-economische ranking geplaatst.

2. Is de komkommerproductie met 20% te verhogen? Resultaten van de winterlichtkas Frank Kempkes (WUR glastuinbouw)
Bij het analyseren van de resultaten van het eerste teeltjaar in de winterlichtkas viel ons oog op de forse productiedip die we door de teeltwisseling oplopen. Kan dat niet anders? Ja, dat blijkt anders te kunnen en enkele telers passen dit in de praktijk ook al toe, het zogenaamde herbewortelen. Hiermee is het mogelijk om er één lange teelt van te maken. Frank zal ingaan op opbrengsten, kwaliteit van de vruchten en arbeid.

3. De fresnel kas Hans van Tilbourgh (Technokas)& Alexander Boedijn (WUR Glastuinbouw)


4. Perspectieven van Urban Farming Jan Westra (Priva)
Het verhaal van de Sustainable Urban Delta begint daar waar de sterk groeiende metropolen zien dat er integrale oplossingen nodig zijn om hun problemen op het gebied van werken, wonen, mobiliteit, energie, water en voedsel op te lossen. Maar ook dat het verder uitbreiden van hun metropolen alleen kan als het ommeland met haar voedselproductie integraal opgenomen wordt in deze grootstedelijke ontwikkelingen. Een integrale aanpak die zorgt voor nieuwe verbindingen op sociaal, ecologisch en economisch vlak. Het geeft energie, sociale cohesie, projectontwikkeling en klimaat de ruimte.