Veehouderij

In onze sessies proberen we bedrijfsleven, onderzoek en studenten aan het woord te laten. We organiseren een sessie rond melkvee en een sessie rond intensieve veehouderij. Het accent zal liggen op de export van producten en de export van kennis.

Ochtendsessie: Emissie beperking


1. Methaanemissies uit de rundveehouderij: meten aan stal en dier Nico Ogink (WUR)
Melkveestallen zijn een belangrijke bron van broeikasgassen door de productie van methaan door dier en mestopslag. De presentatie gaat in op het meten van methaanemissies, zowel op dier- als stalniveau.

2. Emissiereductie in de geitenhouderij John Aendekerk (Aendekerk Agro)
In de geitenhouderij is sterke behoefte aan goed werkend emissiearme systemen. Vanuit en studieclub van praktiserend geitenhouders wordt gezocht naar dergelijke systemen onder andere door technieken uit andere veehouderij sectoren.

3. Emissie leghennen met ECO units Thijs van Beers (MSc Biosystems Engineering, Vencomatic, stagiair)
Door Vencomatic is de ECO unit ontwikkeld als integrale oplossing voor verbetering van het binnenklimaat en afvangen van fijnstof en ammoniak. Tijdens de presentatie wordt het nieuwe concept gepresenteerd evenals de resultaten van o.a. klimaat- en emissiemetingen aan een praktijkstal met 24000 hennen.

Middagsessie: Markt concepten/ vermarkting duurzaamheid


1. Pluimveehouderij in Balans Jan Kuijpers (Kuijpers Kip)
Kuijpers Kip heeft een pluimveevlees concept ontwikkeld waarnaar de beste balans is gezocht tussen dierwelzijn, milieu, arbeid vriendelijkheid en voedselveiligheid. In deze ontwikkeling is gestreefd naar win, win, win situaties te creëren. Vanuit deze gedachte zijn er mooie ontwikkelingen voort gekomen die we in ons concept hebben verwerkt. Hierdoor is het concept op een hoog niveau diervriendelijk en milieuvriendelijk geworden.

2. Keten Duurzaam Varkensvlees – KDV Mark van den Eijnden
Keten Duurzaam Varkensvlees – KDV beheert een keten van duurzaam geproduceerd varkensvlees. Ook de effecten op de emissie van broeikasgassen worden hierbij in acht genomen.

3. Certificering van duurzaamheid in de melkveehouderij 'On the way to PlanetProof zuivel' Annika de Ridder (Stichting Milieukeur)
Hoe stimuleer je verduurzaming binnen certificatie? Welke afwegingen maak je om integrale verduurzaming in een keurmerk te vangen? Voorbeelden aan de hand van de ontwikkeling van het keurmerk On the way to PlanetProof voor zuivel.